Der skal ikke udarbejdes VVM af 2 nye regnvandsbassiner ved Møllegården, Osted

Lejre Kommune har den 14. juli afgjort, at 2 nye regnvandsbassiner i nyt boligområde ved Møllegården i Osted ikke er omfattet af krav om VVM.

Skrevet den. 15. juli 2020

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 10 i VVM-bekendtgørelsen.

Klagefristen udløber den 12. august 2020.

Se afgørelsen med klagevejledning her