Tuse Å´s Ørredsammenslutning tæller gydebanker i vandløb

Medlemmer af Tuse Å´s Ørredsammenslutning (TØS) registrerer gydebanker i vandløb i Lejre Kommune. Lejre Kommune har givet tilladelse til, at ni navngivne medlemmer af TØS færdes ved vandløbene.

Skrevet den. 9. januar 2020

Tilladelsen gælder i perioden 9. januar 2020 til 1. april 2020.

Det drejer sig om følgende vandløb:

• Elverdamså, inkl. tilløbet Taderød Bæk
• Ellerenden (Garverrenden)
• Møllebækken (Vintre Møller)
• Ejby Å
• Helligrenden

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anne-Marie Kristensen på telefon 4646 4952 eller på e-mail ankr@lejre.dk.