Landzonetilladelse til at opføre en garage på 69 m2

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre en garage på ejendommen beliggende Hovedvejen 252, 4320 Lejre, matrikel nr. 1q, Borup, Osted.

Skrevet den. 2. januar 2020

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.