Landzonetilladelse til regnvandsbassin

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere et tørt forsinkelsesbassin (regnvandsbassin) ved baneanlægget som løber langs med Darup Mosevej, på matr.nr. 37, Glim By, Glim.

Skrevet den. 12. februar 2020

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.