Tilladelse til ny boring Hvalsø Vandværk

Vi har meddelt Hvalsø Vandværk tilladelse til at etablere en ny boring ved Bryggervej 8, 4330 Hvalsø. Der søges ikke om en større indvinding på værket, men vandværket ønsker at sikre indvindingen ved at etablere yderligere en boring.

Skrevet den. 31. august 2020

Tilladelsen kan påklages senest 28. september 2020.

Tilladelsen med klagevejledning kan læses her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk