Lovliggørende landzonetilladelse til et læskur

Lejre Kommune har meddelt følgende lovliggørende landzonetilladelse til et læskur til kvæg, opført på ejendommen beliggende Landevejen 4, 4060 Kirke Såby matr. nr. 16a, V. Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 22. november 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.