Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte den 26. marts 2019 Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 i Lyndby med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6.

Skrevet den. 28. marts 2019

Du kan se planerne og læse mere om afgørelsen i dokumenterne til højre.