Udledningstilladelse til separat regnvand fra nyt erhvervsområde i Skullebjerg, Gevninge

Lejre Kommune har den 27. juni meddelt tilladelse til at udlede separat regnvand fra nyt erhvervsområde via regnvandsbassin til Lejre Å.

Skrevet den. 27. juni 2019

Afgørelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.

Klagefristen udløber den 25. juli 2019.

Du kan læse mere om tilladelsen i dokumentet til højre.