Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra nyt erhvervsområde i Skullebjerg, Gevninge

Lejre Kommune har den 27. juni 2019 meddelt midlertidig tilladelse til at udlede oppumpet grundvand til Lejre Å. Oppumpningen er nødvendig for, at der kan etableres et nyt regnvandsbassin i området.

Skrevet den. 27. juni 2019

Tilladelsen gælder frem til og med den 30. november 2019 og er meddelt i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Klagefristen udløber den 25. juli 2019.

Du kan læse mere om tilladelsen i dokumentet til højre.