Afgørelse om ikke-VVM af nyt regnvandsbassin i Skullebjerg, Gevninge

Lejre Kommune har den 27. juni 2019 afgjort, at der ikke skal laves VVM-vurdering af nyt regnvandsbassin.

Skrevet den. 27. juni 2019

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 21 i VVM-bekendtgørelsen.

Klagefristen udløber den 25. juli 2019.

Du kan læse mere i dokumentet til højre.