Vi foretager opmålinger af dele af Tokkerup Å og Ledreborg Å i den kommende tid

Vi opmåler forskellige steder ved Tokkerup Å og Ledreborg Å i perioden 14. februar til 31. marts 2019.

Skrevet den. 11. februar 2019

Vi vil opmåle Tokkerup Å, st. 7575-11695, og Ledreborg Å, st. 3500-5456, som kan ses på de vedlagte oversigtskort i højre side.

Har du bemærkninger eller spørgsmål?
Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål, kan du kontakte Anne-Marie Kristensen, Lejre Kommune, på telefon 4646 4952 eller på e-mail ankr@lejre.dk.