Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord er oprettet

Foreninger og organisationer har i november 2019 kunnet anmode oplandskommunerne i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord om at oprette et vandråd og om at få en plads i vandrådet.

Skrevet den. 6. december 2019

Vandrådet er nu oprettet og består af 16 medlemmer.

Du kan læse mere om Vandrådet 2019/2020 i notatet til højre.