Dispensation til græsningsprojekt og naturpleje på Bognæs

Lejre Kommune giver hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til et nyt græsningsprojekt med 45 hektar helårsgræsning og naturpleje af strandeng på Bognæs.

Skrevet den. 4. december 2019

 Græsningsprojektet og naturplejen bidrager til, at forbedre naturindholdet og biodiversiteten i projektområdet.

Du kan læse afgørelsen i dokumentet til højre