Miljøtilladelse til svineproduktion på Osmosevej 8, 4320 Lejre

Lejre Kommune har meddelt miljøtilladelse til en eksisterende svineproduktion på Osmosevej 8, 4320 Lejre.

Skrevet den. 22. august 2019

Afgørelsen er truffet i henhold til § 16b, stk. 1 i Husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Læs miljøtilladelsen