Landzonetilladelse til opførelse af et sommerhus

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre et sommerhus på ejendommen beliggende Mariendalsvej 3, 4000 Roskilde, matr. nr. 11r Gevninge By, Gevninge.

Skrevet den. 15. august 2019

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.