Nyheder og servicemeddelelser

På denne side kan du læse alle nyheder og servicemeddelelser. Brug filtrene ude til højre.

5. november 2020

Der skal ikke laves VVM af tillæg 16 til spildevandsplanen

Lejre Kommune har miljøscreenet Forslag til tillæg 16 til Spildevandsplan 2016-2023, og har afgjort at der ikke skal laves VVM af tillægget. Tillægget vedrører spildevandskloakering af nyt boligområde på Ejbygårdsvej i Ejby, herunder omformning af planlagt kloakopland i spildevandsplanen.

Filtrér efter type

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk