Nyheder og servicemeddelelser

På denne side kan du læse alle nyheder og servicemeddelelser. Brug filtrene ude til højre.

9. februar 2021

Afgørelse om regulativ for Kyndeløse Vandværk

Vi har godkendt et nyt regulativ for Kyndeløse Vandværk. Regulativet indeholder regler om retten til forsyning med vand fra vandværket, og de forpligtigelser der påhviler vandværkets forbrugere. Regulativet er således vandværkets leveringsbetingelser. Regulativet træder i kraft den 9. februar 2021.

8. februar 2021

Landzonetilladelse til væksttunnel

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opstille en væksttunnel til produktion af økologiske grønsager på ejendommen beliggende Blæsenborgvej 9, 4320 Lejre, matr.nr. 14ec Allerslev By, Allerslev.

4. februar 2021

Midlertidig tilladelse til at benytte UV-anlæg på Hornsherredværket

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til Fors A/S til midlertidig opsætning og midlertidig drift af UV-anlæg på Hornsherredværket, Hornsherredvej 241, 4070 Kirke Hyllinge. Hornsherredværket leverer vand til dele af Lejre Kommune og Roskilde Kommune. Tilladelsen er gældende i perioden 1. april 2021 - 31. august 2021.

Filtrér efter type

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk