Nyheder og servicemeddelelser

På denne side kan du læse alle nyheder og servicemeddelelser. Brug filtrene ude til højre.

5. november 2020

Høring af forslag til tillæg 13 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2020 besluttet at sende Forslag til tillæg 13 til spildevandsplan 2016-2023 ud i 8 ugers offentlig høring. Forslaget vedrører separatkloakering af nyt boligområde på Vingen i Osted.

5. november 2020

Høring af forslag til tillæg 16 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2020 besluttet at sende Forslag til tillæg 16 til spildevandsplan 2016-2023 ud i 8 ugers offentlig høring. Forslaget vedrører spildevandskloakering af nyt boligområde på Ejbygårdsvej i Ejby.

3. november 2020

Tilladelse til vandindvinding i råstofgrav

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til, at der graves et bassin/hul til grundvandsspejlet i Østerryelgaard råstofgrav, og til at indvinde 3000 m3 vand om året til støvbekæmpelse.

Filtrér efter type

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk