Nyheder og servicemeddelelser

På denne side kan du læse alle nyheder og servicemeddelelser. Brug filtrene ude til højre.

3. november 2020

Tilladelse til vandindvinding i råstofgrav

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til, at der graves et bassin/hul til grundvandsspejlet i Østerryelgaard råstofgrav, og til at indvinde 3000 m3 vand om året til støvbekæmpelse.

29. oktober 2020

Landzonetilladelse til arbejdsarealer

Lejre Kommune har meddelt en forlængelse af en midlertidig landzonetilladelse til fire arbejdsarealer som er etableret på matr.nr. 11c, 11i, 16b og 37, Glim By, Glim, frem til den 31. august 2021.

29. oktober 2020

Landzonetilladelse til arbejdsarealer

Lejre Kommune har meddelt forlængelse af en midlertidig landzonetilladelse til tre arbejdsarealer, som er etableret på matr.nr. 5k, 4ai og 37, Glim By, Glim, frem til den 31. august 2021.

Filtrér efter type

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk