Nyheder og servicemeddelelser

På denne side kan du læse alle nyheder og servicemeddelelser. Brug filtrene ude til højre.

25. februar 2021

Tilladelse til vandindvinding og boretilladelse

Lejre Kommune meddeler Krabbesholm Gods tilladelse til etablering af en ny boring og tilladelse til vandindvinding. Vandindvindingstilladelsen gælder indvinding af op til 6000 m3 vand pr. år. Tilladelsen erstatter tidligere meddelte indvindingstilladelse.

25. februar 2021

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand

Lejre Kommune har den 25. februar 2021 givet Krabbesholm Gods tilladelse til at udlede midlertidigt oppumpet grundvand til sø på deres matrikel (1a, Krabbesholm Hgd., Gershøj). Vandet vil blive udledt som led i dels prøvepumpning, dels renpumpning, af ny vandboring. Tilladelsen er midlertidig, og gælder frem til og med den 11. april 2021.

19. februar 2021

Besøgsrestriktioner på plejecentre i Lejre Kommune ophæves

Nu kan pårørende igen besøge deres nære på Lejre Kommunes plejecentre. Styrelsen for Patientsikkerhed har nemlig i dag meddelt Lejre Kommune, at de midlertidige besøgsrestriktioner, som blev indført den 17. december 2020, ophæves med øjeblikkelig virkning.

18. februar 2021

Har du kommentarer lokalplanen for Osted Skole?

Den 16. februar 2021 godkendte Lejre Kommunalbestyrelse Forslag til Lokalplan LK 84 for Osted Skole og Børnehus. Har du kommentarer til planforslagene, som er i høring frem til 18. marts 2021?

18. februar 2021

Har du kommentarer lokalplanen for Lejre Højskole?

Den 16. februar 2021 godkendte Lejre Kommunalbestyrelse Forslag til Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole ved Kirke Såby. Har du kommentarer til planforslagene, som er i høring frem til 15. april 2021?

Filtrér efter type

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk