Sådan behandler vi dine oplysninger

Når vi modtager din ansøgning og bilag, behandler vi de oplysninger, du har sendt. Formålet er at udvælge og kontakte de kandidater, som, vi mener, er mest kvalificerede til den ledige stilling i organisationen.

Lejre Kommune er dataansvarlig for de oplysninger, som du indtaster i din jobansøgning via rekrutteringssystemet, HR-ON Recruit, leveret af HR-ON ApS. Læs mere om HR-ON.

Vi opbevarer din ansøgning samt de andre oplysninger, som du har givet i forbindelse med, at du har søgt den pågældende stilling, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet, og i den periode efterfølgende, hvor vi mener, at din ansøgning er relevant for os. Dog aldrig mere end 6 måneder efter, at du senest har søgt job hos os.

I forbindelse med rekrutteringen behandler vi som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger. Behandlingen af følsomme oplysninger er begrænset til at omfatte oplysninger, du selv har givet om f.eks. et handicap.

Hvem behandler dine oplysninger?
Det er den rekrutterende leder, der som udgangspunkt behandler dine oplysninger. Du kan finde kontaktoplysningerne på vedkommende i stillingsopslaget. Vi kan dele din ansøgning med vores medarbejdere, som er involveret i rekrutteringen og tredjeparter, som hjælper os med processen.

Dine rettigheder som ansøger
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at slette din profil via HR-ON kandidatside. Du får tilsendt en mail med log-in oplysninger til kandidatsiden. Har du problemer med at tilgå denne side, kan du kontakte Lejre Kommunes personaleafdeling på telefon 4646 4441 eller mail post@lejre.dk att. Personaleafdelingen.

Hvis du trækker dit samtykke, vil vi ikke kunne behandle din ansøgning.

Hvis du ønsker mere information eller indsigt i de registrerede data, kan du kontakte os via post@lejre.dk, att. Personaleafdelingen. Hvis du har konkrete spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo.lejre@bechbruun.com
  • På telefon: 72 27 30 02
  • Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø Att. ”databeskyttelsesrådgiveren”
  • På sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/lejre

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Derudover har du ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse og ret til dataportabilitet.

Hvis du vil klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.