Pædagogisk assistentuddannelse

Har du lyst til at arbejde inden for det pædagogiske fag?

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er for dig, der ønsker at arbejde inden for det pædagogiske fag, primært med børn og unge.

Som pædagogisk assistentelev i Lejre Kommune, kommer du til at arbejde i en kommune, hvor naturen er en integreret del af hverdagen. Børnene skal have et aktiv og sjovt udendørsliv, lære om naturen, indgå i både store og små fællesskaber hvor leg og læring spiller en central rolle i forhold til deres udvikling.

I Lejre Kommune arbejder vi med et ressourceorienteret syn på børnene hvor udgangspunktet er, at alle børn har ressourcer og handler ud fra det de kan. Alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet og føle sig set, hørt og anerkendt.