Pulje til særlige formål

Her kan du læse om puljen og ansøge om tilskud.

Pulje til særlige formål kan søges af folkeoplysende foreninger - enten af en enkelt forening eller af foreninger i fællesskab. Puljen kan desuden søges af selvorganiserede grupper på folkeoplysningsområdet. 

Puljen er en udviklingspulje, som giver tilskud til:

  • Nye initiativer
  • Udvikling for børn og unge.
  • Andre særlige formål som Folkeoplysningsudvalget skønner er berettiget til ekstra tilskud.

Der ydes max. tilskud på 25.000 kr. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Der er ansøgningsfrist 4 gange årligt. Ansøgningen behandles af Folkeoplysningsudvalget ca. 1 måned efter ansøgningsfristen, hvorefter du får svar på din ansøgning. 

Ansøgningsfristerne i 2024 er 14. februar, 17. maj, 17. august, 18. november. 

Ansøgning til Folkeoplysningspuljen

Behandling af data
Kontaktinformation
Hvem kan søge: Gruppe, laug, forening, personkreds, enkeltperson
Angiv foreningens navn, hvis du repræsenterer en forening.
Projektbeskrivelse
Økonomi
Budgettet skal indeholde alle indtægter og udgifter i projektet herunder brugerbetaling, foreningens egenfinansiering mv. Upload evt. budget via feltet herunder.
Angiv hvor meget I søger om i kroner
OBS. Der skal være tilknyttet en NEM-konto til det oplyse CVR nummer.
Godkendelser mv.


Kræver Projektet i øvrigt (Hvis ja, beskriv finansiering)
Bekræftelse på ansøgning