Pulje til leder-, træner- og instruktøruddannelse

Alle foreninger, med hjemsted i Lejre Kommune, som er godkendt som folkeoplysende forening af Folkeoplysningsudvalget kan søge om tilskud.
Ansøgningen indsendes i formularen herunder, senest den 31. Oktober.

Hvad skal ansøgningen indeholde:

Sammen med ansøgningen skal der fremsendes kopi af kursusprogram, opkrævning og kvittering for betaling af kursusafgift. Der kan søges tilskud til gennemført uddannelse, der er afsluttet i perioden fra 1. oktober året før ansøgningen sendes til 30. september samme år ansøgningen sendes. 
Der kan ikke opnås forhåndstilsagn til ansøgningerne. Ansøgningen skal være påtegnet af foreningens formand eller kasserer.

Hvad kan der søges tilskud til: Tilskud gives til gennemført uddannelse af frivillige ledere, trænere og instruktører eller potentielle ledere, trænere og instruktører. Kurserne skal være relevante for den enkelte forening.

Hvad bevilges der ikke tilskud til:
Der ydes ikke tilskud til rejse- og opholdsudgifter. Dog kan der ved uddannelse afholdt i egne lokaler ydes tilskud til forplejning under kurset.
Der udbetales ikke tilskud til uddannelse af lønnede ledere, trænere og instruktører eller til uddannelse med det formål, at de kan blive lønnede.

Hvor meget tilskud kan der bevilges:
Der udbetales ikke tilskud for mere end 50% af de afholdte kursusudgifter.

Samtykke til behandling af mine data

Samtykke
Samtykke til behandling af mine data
Oplysninger om foreningen og kontaktperson
Oplysninger om kurset
Oplysninger om deltageren i kurset
Angiv hvilken funktion den, der har deltaget i kurset, har i foreningen.
Angiv om den træner/leder/instruktør, som har deltaget i uddannelsen, får løn af foreningen.