Booking af faciliteter i Lejre Kommune

Luk alle
Åben alle

Sådan opretter du dig som bruger

Tryk på dette link for at komme til Conventus  som er Lejre Kommunes bookingsystem.

Udfyld de påkrævede felter og indsend formularen, åben din angivne mail og og anvisningerne. Du er herefter klar til ansøge om lokaler.

OBS. I "pakke" feltet skal du vælge PRO, i priskategorien vælge cirka antal af jeres medlemmer. 
Du skal ikke tage notits af den licenspris der angives. I modtager ikke regning da det indgår som en del af Lejres Kommuneaftale.   

Sådan opdaterer du jeres profil i Conventus

En gang om året skal jeres profil opdateres i Conventus. Det skal blandt andet sikre, at det er de rette som modtager informationer og indsender dem. Den person der har oprettet profilen i Conventus, en formand eller ansvarlig for booking er formentlig oprettet med administratorrettigheder og kan foretage ændringer: 

1. Log ind i Conventus ved at trykke på dette link. Når du er logget ind, skal du trykke på den orange knap der hedder "Stamdata"
På siden for stamdata skal du kontrollere at oplysningerne er korrekte.

2. Kontroller at hele bestyrelsen er oprettet i Conventus med administratorrettigheder. Dette gør du ved at:
a. trykke på "ADMINISTRATION" i den sorte fanebjælke. 
b. trykke på "BRUGERE" i den grå menu til venstre og vælge menupunktet "Brugere"
c. Vælg hver bruger og kontroller at de er markeret som administrator og at de er en del af ledelsen.
d. Du kan oprette medlemmer af bestyrelsen som mangler i oversigten ved at trykke på "Ny bruger" 

3. Kontroller at bestyrelsesmedlemmer er tildelt den rigtige rolle i Conventus. Dette skal bruges, når der fx skal underskrives blanketter. Du gør det ved at:
a. trykke på "ADRESSEBOG" i den sorte fanebjælke.
b. adressebogen åbner og herefter trykker du på "Ledelsen" ude til venstre.
c. trykke på den orange knap "Tilføj / Fjern". Du kan nu tildele roller og herefter trykke på "udført" i bunden af vinduet.

Jeres profil er nu opdateret. 

Sådan ansøger du om lokaler

Tryk på dette link som åbner et vindue i Conventus. Her logger du på med brugernavn og adgangskode. 

Tryk på "Booking" i den mørkegrå bjælke, herefter på "Ansøg" i den lysegrå og følg vejledningen. 

Der er to typer af ansøgninger:
1. Sæsonansøgningen. Denne er typisk en serie af ønsker for en hel sæson. Denne type indgår som en del af den lokalforankrede timefordeling og varetages af eksempelvis brugerråd i haller eller administrativt personale i kulturhuse mv. 

2. Den enkeltstående ansøgning. Denne indgår som en del af sæsonplanlægningen hvis det vedrører kommende sæson. 
Hvis det vedrører den nuværende sæson varetages den af administrativt personale med responstid på max. 10 dage.

Sådan bliver en ansøgning til en aftale

For at en ansøgning er gældende som en bookingaftale skal den igennem flere faser:

En sæsonansøgning består af 3 dele:
1. Forening udfylder ansøgninger og indsender. 
2. Timefordelingsmøder afholdes / ansvarlige fordeler tider.
3. Forening detailbooker den tid som er blevet tildelt.

Eksempel:
1. En forening ansøger om tider i et lokale mandage kl. 18-22, onsdage kl. 18-20 og fredage kl. 15-19 

2. Flere foreninger har ansøgt om tider i ovenstående tidsrum og derfor kan ikke alle ønsker imødekommes. Derudover anvender skoler lokalet fredage til kl. 16.
Fordelingen bliver derfor: Mandage kl. 20-22, onsdage kl. 18-20 og fredage fra kl. 16-18

3. Foreningen skal nu detailbooke den tildelte tid for at gøre den gældende. Foreningen vurderer at tidsrummet om fredagen er så snævert at de ikke kan afvikle deres aktivitet. De vælger derfor ikke at detailbooke den og tiden går tilbage til den samlede pulje. Derimod detailbookes mandage kl. 20-21 til hold a, mandage kl. 21-22 til hold b og onsdage kl. 18-20 til hold e. 
I detailbookingen angives instruktører, kontaktpersoner mv. så det sikres at så mange informationer kommer med i tilfælde af aflysning e.lign. 

En enkeltstående ansøgning består af to dele:
1. Forening udfylder ansøgning og indsender
2. Ansvarlig for booking godkender eller afviser ansøgning. Herefter er den gældende 

Priser for Lokaleleje (takstblad)

Gældende for Kultur og fritidsfaciliteter

Lokaletype

Pris i 2022

Pris i 2021

Hal

615 kr./ time

603 kr./ time

Springgrav i hal

409 kr./ gang

401 kr./ gang

Gymnastiksal/Multisal

291 kr./ time

285 kr. / time

Lokale (inkl. borde, stole mv.) u/ 50 m2

279 kr./ time

274 kr. / time

Lokale (inkl. borde, stole mv.) o/ 50 m2

392 kr./ time

384 kr. / time

Dagspris

8 x timetakst

8 x timetakst

Weekendpris

16 x timetakst

16 x timetakst

Varmtvandsbassin, Bøgebakken

399 kr./ time

399 kr./ time

Opstilling af borde, stole og scene (pr. medarbejder)

297 kr./ time

291 kr./ time

Rengøring (pr. medarbejder)

297 kr./ time

291 kr./ time

Udlejning af stole

15 kr./ stk

15 kr./ stk

Udlejning af borde ca. 120x 80 og ca. 180 x80 

45 kr./ stk

44 kr. / stk

Projektor og teknik

336 kr./ gang

329 kr./ gang

Overnatning

29 kr./ person

28 kr./ person

Bad

22 kr./ person

22 kr./person

Fodboldbane

615 kr./ time

603 kr./ time

Forberedelsestid ifm. lokaleudlejning

Gratis

Gratis


Taksterne for leje af lokaler er beregnet på baggrund af markedsvilkår. Der er indhentet priser og beregnet
gennemsnitspris
Ved lån/ leje af lokaler følger standardinventar med i prisen. Dvs. i et mødelokale er der fx. borde + stole med
i prisen. Ovenstående priser gælder for leje af inventar ud over standardinventar.
Priserne gælder også for udlejning af borde, stole mv. separat, dvs. uden samtidig leje af lokaler. Priserne er
afhentningspriser. Det er ikke muligt at få borde, stole mv. leveret.

Tidsplan for sæsonansøgninger

1. januar – 31. marts Foreninger lægger deres ansøgninger om tider i Conventus. (8-22)
Dette gælder sæsonbookinger og enkeltstående bookinger.
1. marts – 31. marts
Teknisk drift lægger ønsker til faste tider (fx rengøring af gulve mv.) ind i Conventus. (8-16)

Skoler lægger deres forventede skema til kommende sæson i Conventus. (8-22)
Det forventede skema kan være baseret på foregående års skema og markerer den forventede brug af faciliteter. 
1. april – 31. april Timefordelingsmøder afholdes / fordeling af tider foretages. Brugerrådsformænd indkalder og afholder timefordelingsmøder. Enkeltstående bookinger og sæsonbookinger godkendes og fordeles på brugerrådsmøde (16-22 tider)
Tider i dagtimerne kan indtænkes og "reserveres" så der, om muligt, kan tages højde for det i skemalægningen. (8-16)
1. maj – 10. maj Hvis ikke brugerråd fordeler tider inden 1. maj fordeler Folkeoplysningsudvalget / administrationen tider (16-22)
1. maj – 1. juni Foreninger detailbooker efterfølgende tildelte tider senest den 1. juni (16-22)
1. juni – 1. juli Opdatering / justering af skolers skemaer. (8-16)
Fordeling af tid ved konflikter mv. (16-22)
Ledige tider synliggøres på tværs af faciliteter via lejre.dk (8-22)
15. juni Foreløbig godkendelse af sæsonbookingen med forbehold for ændringer i skolernes skema. (8-22)
15.juni -1. juli Foreninger med senioraktiviteter lægger ansøgninger ind i ledige dagtimer. (8-16)
Timefordelingsansvarlige godkender løbende. (8-22)
1. august Skolernes sidste justeringer finder sted (8-16)
   

 

Find lokaler i Lejre og se kalender

Tryk på dette link for at se de forskellige lokaler i Lejre Kommune som kan ansøges

Når du åbner lokale og faciliteten kan du se kalender der også viser den aktuelle bookingstatus.