Hallernes brugerråd 2021

Vores idrætshaller er samlingssted for aktiviteter og fællesskaber i Lejre.
Som bruger har du indflydelse på drift og udvikling af din lokale hal via brugerrådet. Uanset, hvordan du bruger din hal, har du mulighed for at få indflydelse. 
Brugerrådet vælges blandt brugerne og er med til:
· at motivere til, at der er aktiviteter i hallen
· at sikre at brugerne har indflydelse på drift og vedligeholdelse 
· at medvirke til at sikre en høj brugertilfredshed
· at medvirke til at sikre, at der er gennemskuelighed i beslutninger
Datoer:
Såby Hallen, 1. februar kl. 18 (virtuelt, tilmeld med sms til 25706559)
Osted Hallen, 20. januar kl. 19 (virtuelt, tilmeld til jenspandersen@mail.dk)
Glim Hallen, 27. januar kl. 19 (virtuelt, tilmeld til forening@langvad-gf.dk
Bramsnæsvig Hallen, tilgår. følg med her på siden
Lejre Hallen, 27. januar kl. 19 (virtuelt, tilmeld til objh52@gmail.com) 
Kirke Hyllinge Hallen, tilgår. følg med her på siden
Hvalsø Hallerne, 3. marts kl. 19 (multirum 1) 
Trællerup Hallen, 18. marts kl. 19.30 (klublokalet)

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk