2. Tilskud til arrangementet

 

I forbindelse med dit arrangement kan det være en idé at undersøge de muligheder der er for tilskud. Udover at søge sponsorstøtte hos virksomheder eller privatpersoner kan du søge følgende tilskud:

1. Børne & Kulturpuljen.

Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted, som handler om at være med til at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Musik & Idræt, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.

Puljen ønsker at støtte udvikling frem for drift. Der er dog ikke begrænsninger på, hvor mange gange et arrangement kan få bevilget støtte, men udvalget vægter nye initiativer frem for aktiviteter der har fundet sted flere gange.

Ansøgninger om tilskud på max. 5.000 kr. behandles løbende af administrationen i Center for Kultur & Fritid.

Hvad er betingelserne for at kunne ansøge 
• Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune
• Tilbuddet skal være åbent for alle
• Arrangementet skal ikke være kommercielt
• Der skal vedlægges et budget for arrangementet samt foreningens regnskab inkl. egenkapital
• Der skal indsendes et regnskab for arrangementet senest 2 måneder efter afholdelsen
• Arrangementet skal annonceres via Lejre Kommunes Kultunaut-kalender: Oplevlejre.dk

Hvad støtter Puljen normalt ikke 
• Projekter, der er dækket af anden lovgivning eller andre puljer
• Anlæg, byggeri, renoveringer
• Anskaffelser/ indkøb af blivende karakter
• Lønudgifter til administration

Hvem kan søge 
Foreninger, grupper, enkeltpersoner

Tilbagevendende projekter 
Der er ikke begrænsninger på, hvor mange år i træk det samme projekt kan modtage støtte fra puljen. Der skal ansøges hvert år.
Udvalget vægter dog nye initiativer frem for aktiviteter, der har været afholdt flere gange.

Medfinansiering
Som udgangspunkt er der ikke krav om medfinansiering, men udvalget har mulighed for at opsætte krav om en egenfinansiering til et arrangement.

Hvordan kan tilskuddet bevilges
Puljemidler kan gives i form af:
• Tilskud
• Underskudsgaranti – som kan bevilges ved en forventet risiko ved arrangementet, hvor regnskabet ellers balancerer uden støtte fra kommunen. Ansøgning om underskudsgaranti skal således ikke fremgå af budgettet. Udbetalingen af underskudsgarantien sker, når ansøger har fremsendt det endelige regnskab, hvor den forventede, med manglende finansiering fremgår.

Hvem beslutter
Udvalget for Kultur & Fritid. Udvalgets beslutning er endelig. Udvalget for Kultur & Fritid har mulighed for at dispensere fra alle ovenstående kriterier i forbindelse med behandling af en specifik ansøgning, hvis de vurderer, at det er relevant for Lejre Kommune. Dog behandles ansøgninger på max. 5.000 kr. af administrationen.

Vejledning
Der skal ansøges via et ansøgningsskema. Alle felter bedes udfyldt. Tryk på dette link for at hente ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfrister er 1. december og 1. september.
Ansøgningerne vil blive behandlet på Udvalgets møder i hhv. januar og oktober. Ansøgere med arrangementer tidligt på året, kan evt. søge til den sene frist året før.
Dog er der løbende ansøgningsfrist for ansøgninger på max. 5.000 kr. Disse ansøgninger behandles af administrationen.

Tilskud udbetales via CVR. nr. eller CPR. nr.

Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte betingelser

Ansøgning sendes til alum@lejre.dk  att. Center for Kultur & Fritid. 

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

2. Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningsudvalgets Pulje til særlige formål henvender sig til frivillige folkeoplysende foreninger med:

  • Nye initiativer og/eller
  • Udviklingsarbejder for børn og unge og/eller
  • Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalgets skøn berettiger til ekstra støtte.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att.: Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles løbende.

Find ansøgningsskema 

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

KLIK HER FOR AT HOPPE VIDERE TIL NÆSTE PUNKT I DIN PLANLÆGNING