Hjælp med at indsamle lokalhistorie

VIL DU HJÆLPE LEJRE ARKIV MED VORES LOKALHISTORIE?

Vi lever lige nu i en ekstraordinær tid, som har stor indvirkning på vores alles hverdag.

I fremtiden vil situationen omkring Corona-pandemien være et betydeligt kapitel i vores verdenshistorie, men i højeste grad, også vores lokalhistorie.  Lejre Arkiv vil derfor meget gerne sikre en overlevering til fremtidige generationer, af de skelsættende begivenheder der foregår netop nu.
Hvis du har en fortælling, video af din hverdag, billeder, nedskrevet tekst (dagbog), film, mm. som du mener kunne være vigtige for eftertiden, vil Lejre Arkiv meget gerne høre fra dig!
Lejre Arkiv arbejder for at tilgængeliggøre vores fælles lokalhistorie – Derfor er det vigtigt at du inden, at du overvejer om dit materiale, egner sig til at bliver fremvist offentligt, dvs. at der ikke er personfølsomme informationer, som du ikke ønsker at dele.

Kontakt Tobias fra Arkivet på tomo@lejre.dk eller 21562431