Priser, Vilkår og Betingelser

Undervisningen opkræves via det kommunale opkrævningssystem:

Gældende for musikskolen:
1. rate opkræves den 1. november
2. rate opkræves den 1. februar
3. rate opkræves den 1. maj
Hver rate dækker ca. 1/3 af den pris for hele sæsonen.
Musikalsk Legestue opkræves i 1 rate uafhængigt af ovenstående rater.

Gældende for billedskolen:
1. rate opkræves den 1. november
2. rate opkræves den 1. marts
Hver rate dækker ca. 1/2 af den pris for hele sæsonen.
Billedskolens workshops opkræves med 1 rate uafhængigt af ovenstående rater.

Du kan altid se dine kommende betalinger på din side i SpeedAdmin.

Raterne opkræves på følgende måde:
- Opkrævning via E-Boks.dk
- PBS. Har du registreret dine betalinger fra Lejre Kommune til at blive betalt over PBS, vil betaling til Musik- og Billedskolen ske automatisk via PBS.
- Girokort sender ikke med posten - KUN ved fritagelse fra digital post

Lejre Kommune udsender opkrævningerne, og du bør være opmærksomhed på om du modtager opkrævning i din E-boks.
Ved for sen indbetaling opkræver Lejre Kommune rykkergebyr på kr. 250.
Ved betalingsrestance kan der ske udelukkelse fra undervisningen på Musik- og Billedskolen.

Musikskolens priser

Billedskolens priser

Luk alle
Åben alle

Vilkår og Betingelser

Vilkår for tilmelding, prøvetid, udmeldelse, opkrævning, aflysninger, foto, instrumenter mv.

Tilmelding

Tilmelding gælder for en hel sæson - august til juni.
Inden opstart af ny sæson vil nuværende elever få besked fra musik- og billedskolen, når der bliver åbnet for gentilmelding til næste sæson (åben i perioden d. 1/5-15/5). Her får nuværende elever mulighed for at sikre sig en plads til næste sæson.
Når vi har modtaget jeres tilmelding, forsøger vi så vidt muligt at imødekomme ønsker og behov i forhold til tidspunkt, lokation osv. Jeres tilmelding betragtes først som bindende fra det tidspunkt I tager imod det foreslåede tidspunkt for undervisning.
Ved sæsonplanlægning (fra 1. maj – 31. aug.) kan der være flere tilbud som endnu ikke har et fastsat tidspunkt eller undervisningssted. Dette skyldes at vi afventer jeres tilmeldinger og interesse for tilbuddene, for derefter at oprette undervisningen der, hvor interessen er størst.
Dette betyder også at I som forældre kan være med til at præge hvilket tilbud vi kan oprette på jeres skole, forstået således at hvis vi sammen kan skabe en passende interesse for et hold eller en/flere instrumentgrupper på jeres skole, er der større mulighed for at vi kan sende vores fagspecifikke lærere ud til jer.

Prøvetid

Musik- og Billedskolen tilbyder mulighed for:
- 3 måneders prøvetid til nye elever og ved instrumentskift/holdskift
- 1 måneds prøvetid ved gentilmelding til samme fag
- 2 prøvetimer til Musikalsk Legestue
Der betales dog altid for første rate / de timer man har deltaget i. (Prøvetiden er ikke gratis).

Udmeldelse og betalingspligt

Ved udmeldelse efter endt prøvetid er der betalingspligt for resten af sæsonen. Denne procedure er nødvendig for at kunne balancere vores sæson-budgetter.
Udmeldelse skal ske til kontoret pr. mail eller gennem udmeldelsesfunktionen i SpeedAdmin — OBS: det er ikke tilstrækkeligt at meddele ønske om udmeldelse til læreren.

Hvordan modtager du opkrævninger fra Lejre Musik- og Billedskole

Betaling til fuld sæson betales i 3 rater og 1 rate dækker ca. 3 måneder. Du kan altid se dine kommende betalinger på din forside i SpeedAdmin.
Billedskolen har dog kun 2 rater.

Raterne opkræves på følgende måde:

- Opkrævning via E-Boks.dk
- PBS. Har du i forvejen oprettet dine betalinger fra Lejre Kommune til at blive betalt over PBS, sker betaling også automatisk via PBS.
- Girokort sendes ikke med posten – KUN ved fritagelse fra digital post

Restance

Lejre Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 250,- ved for sen betaling og restancer kan medføre udelukkelse fra undervisningen.

Ændringer eller aflysninger af undervisning

Musikskolen tilbyder 34 ganges undervisning i en sæson og Billedskolen tilbyder 30 ganges undervisning i en sæson. Vi følger folkeskolens ferier og helligdage.
Det kan blive nødvendigt at aflyse undervisningen ved eksempelvis sygdom, omsorgsdag el. lign., men vi vil så vidt muligt forsøge at vikar-dække undervisningen. Forekommer der mere end to aflysninger på en sæson, vil disse enten blive efterlæst eller godtgjort ved en tilbagebetaling via NEM-konto i slutningen af sæsonen.
Den enkelte lærer kan i løbet af sæsonen ændre den planlagte undervisning, for at erstatte den med anden relevant aktivitet (koncert, workshops el.lign).
Hvis I bliver forhindret i at komme til undervisning skal I huske altid at give læreren besked. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.
Læreren fører krydslister over elevernes fremmøde og udebliver en elev mere end to gange uden forudgående aftale, vil læreren kontakte forældrene.
Musik- og Billedskolen benytter dit mobilnummer og evt. emailadresse til besked på aflysninger og ændringer af undervisningen.

Venteliste

Vi har desværre ikke altid mulighed for at tilbyde alle de pladser, der er ønske om. Hvis du er så uheldig ikke at få tilbudt en plads umiddelbart efter tilmelding, bliver du sat på venteliste. Det er gratis at stå på venteliste og du vil automatisk blive på ventelisten indtil sæsonen slutter eller indtil du har takket ja til et tilbud.

Gentilmelding til kommende sæson, gælder også selv om man er på venteliste og du skal huske at gøre dette når musikskolen åbner for gentilmelding. Du vil modtage besked om dette fra kontoret.

Procedure - venteliste
Ved fordeling af ledige tider tages der først og fremmest udgangspunkt i tilmeldingsdatoen. Dernæst tages der højde for undervisningssted i forhold til elevens skole eller hjemmeadresse, skemaer samt musikskolens pædagogiske vurderinger.
Når der er en ledig tid, kontaktes de forældre, der har børn på venteliste til det pågældende fag pr. mail. Det barn, der har stået på venteliste længst, og som har mulighed for at sige ja til den tilbudte tid, får tiden. Hvis eleven ikke kan tage imod den tilbudte tid, bevarer eleven sin plads på ventelisten.
Musikskolen kan desværre ikke oplyse, hvor på ventelisten eleverne står.

Elever, der skal på efterskole eller lignende, som ønsker at fortsætte i musikskolen efterfølgende, bedes henvende sig til musikskolen. Musikskolen registrerer da eleverne på "orlov" og sørger for, at eleverne har 1. prioritet til eventuelt ledige tider i næstkommende sæson.

Fotografering / Video

Ved musik- og billedskolens undervisning, koncerter og arrangementer, vil der løbende blive fotograferet og filmet. Situationsbilleder og videoer vil herefter primært blive anvendt på vores hjemmeside, Facebook og enkelte sociale medier. Såfremt man ikke ønsker at være med på offentliggjorte billeder og videoer fra Lejre Musik- og Billedskole, kan dette til hver en tid meddeles skriftligt til kontoret pr. e-mail.

Køb/leje af instrument

Hvis du overvejer at købe dit eget instrument, så anbefaler vi, at du kontakter din musiklærer i det pågældende fag, for at du kan få den bedst mulige vejledning.
Du kan også leje instrument hos musikskolen, dog ikke blokfløjte og klaver. Dette kan du tilføje ved din tilmelding i elevsystemet SpeedAdmin.
Leje opkræves sammen med betaling for undervisning.
Du eller dine forældre skal selv sørge for at, instrumentet er forsikret.