Hvalsø idrætsplads

Hvalsø idrætsplads råder over:
- Kunstgræsbane til fodbold 
- Stort græsareal, som kan bruges til diverse former for sport

Adresse:
Hvalsø Idrætsplads
Møllebjergvej 28
4330 Hvalsø
Tlf. 46 40 82 39