Lokaler i Øm

Øm Børne- & Kulturhus, Klostergårdsvej 4, 4000 Roskilde

Personalestuen, med minikøkken
Vuggestuen
Orangeri
Legestuen
Sal (måler 18 x 13 meter)

OBS 
1. salen står tom for tiden og er ved at blive ombygget. Planen er at børnehaven skal flytte ovenpå, og kulturhuset derfor skal være i stueetage.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk