Hvalsø Arkiv

Hvalsø Arkiv og de øvrige arkiver i Lejre Kommune er videnscentre for den lokale kulturarv.