Foreningen Hvalsø Kulturhus

Formål

Formålet med "Foreningen Hvalsø Kulturhus" er at udvikle Hvalsø Kulturhus til et samlingssted for kulturaktiviteter. Foreningen understøtter og stimulerer initiativer til kulturelle aktiviteter. Den tilskynder til samarbejde med alle, der har berøring med Kulturhuset samt booker og fordeler lokalerne, så Kulturhuset udnyttes bedst muligt.

Bestyrelsen for Foreningen Hvalsø Kulturhus

Bestyrelsen for Foreningen Hvalsø Kulturhus består af både foreninger og kulturhusets faste brugere, som er Hvalsø Arkiv, Hvalsø Bibliotek, Hvalsø Skole og Lejre Musikskole. De anvender huset dagligt enten med aktiviteter og/eller administration.

Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling ved udgangen af marts måned. Fire af pladserne er reserveret husets faste brugere, mens fem pladser vælges blandt de øvrige medlemmer af foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, således at to medlemmer vælges i lige år, mens tre medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen for Foreningen Hvalsø Kulturhus består af:

Bestyrelse:

Formand: Jens Breum
Næstformand: Mikael B. Hansen
Sekretær: Carina Uhre
Kasserer: Stefan Moulvad

Bestyrelsesmedlemmer valgt blandt foreningerne:

Sangskrivere: Mikael Bent Hansen
Kulturkaravanen: Jens Breum
Lejre Fotoklub: John Nielsen
Kulturel Event Forening: Rene Lambrecht

Bestyrelsesmedlemmer fra kulturhusets faste brugere:

Hvalsø Bibliotek og Arkiv: Kari Engberg
Hvalsø Skole: Jesper Dissing
Lejre Musikskole: Stefan Moulvad

Medlemskab

Alle foreninger og institutioner, der støtter op om foreningens formål, og som er registreret i Lejre Kommune, kan søge om at blive medlem af foreningen.