Om Kulturhuset

Faciliteter

I Hvalsø Kulturhus er der to lokaler, som er velegnede til arrangementer: Kultursalen kan bruges til koncerter, teaterforestillinger, foredrag, udstillinger med videre. Kulturstrædet er med sine trapper velegnet til historiefortælling for børn eller mindre arrangementer, hvor der kan stilles stole og caféborde op. Det kan være små koncerter og ferniseringer. Her er der også god vægplads til udstillinger.

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk