Sangskrivere

Formål

Sangskrivere er et netværk for alle, der beskæftiger sig kreativt med sangskrivning. Det kan være sangere, musikere, tekstforfattere og komponister. Både amatører og professionelle er velkomne som medlemmer af foreningen - uanset om de bor i Lejre Kommune eller ej.

Formålet med Sangskrivere er at skabe et åbent og kreativt miljø gennem netværk og aktiviteter. Foreningen skal udgøre en platform, hvor medlemmerne kan få feedback på deres sange, udfolde deres kreativitet og søge inspiration til nye og bedre sange.

Aktiviteter

Sangskrivere holder månedlige klubaftener for deres medlemmer, hvor der tages forskellige temaer op. Her er der skiftende aktiviteter såsom oplæg, sangskrivningsworkshops og medlemsoptræden.

På klubaftenerne er der dermed god mulighed for at øve sig og få feedback på sange. Socialt samvær og fællesskab er særligt vigtigt på klubaftenerne, hvor der er mulighed for at lære andre at kende og udvide sit netværk. Klubaftenerne finder sted i Hvalsø Kulturhus.

Ud over klubaftenerne arrangeres der kurser og workshops til nedsat pris for medlemmerne.

Sangskrivere deltager også i offentlige arrangementer. Således har medlemmer af foreningen optrådt på både Spil Dansk Dagen, Hvalsø Kulturnat og Copenhagen Songwriters Festival.

Medlemskab

Som medlem får du både feedback, inspiration og mulighed for at udfolde din kreativitet. Du får eksempelvis mulighed for at øve dig og forbedre dine sange ved at optræde med dem. Derudover gives der medlemsrabat på kurser og workshops.

Du kan læse mere om Sangskrivere på foreningens hjemmeside. Her kan du også se, hvem du skal kontakte for at blive medlem.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk