Formålet med "Foreningen Hvalsø Kulturhus" er at udvikle Hvalsø Kulturhus til et samlingssted for kulturaktiviteter

Foreningen understøtter og stimulerer initiativer til kulturelle aktiviteter. Den tilskynder til samarbejde med alle, der har berøring med Kulturhuset samt booker og fordeler lokalerne, så Kulturhuset udnyttes bedst muligt.

Bestyrelsen for Foreningen Hvalsø Kulturhus

Bestyrelsen for Foreningen Hvalsø Kulturhus består af både foreninger og kulturhusets faste brugere, som er Lejre Bibliotek og Arkiv, Hvalsø Skole, Lejre Billedskole og Lejre Musikskole. De anvender huset dagligt enten med aktiviteter og/eller administration.

Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling ved udgangen af marts måned. Fire af pladserne er reserveret husets faste brugere, mens fem pladser vælges blandt de øvrige medlemmer af foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, således at to medlemmer vælges i lige år, mens tre medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen for Foreningen Hvalsø Kulturhus består af

Formand: Mikael Bent Hansen, Sangskrivere
Næstformand: Claus Langer, Kulturkaravanen
Sekretær: Carina Uhre, Lejre Musikskole
Kasserer: Stefan Moulvad, Lejre Musikskole

Medlemmer fra kulturhusets faste foreningerne:

Sangskrivere
Kulturkaravanen
Lejre Fotoklub
Kulturel Event Forening
Spor 1
Frivillignet Lejre Flygtningevenner
Hvalsø Bio
Skriveenglene

Medlemmer fra kulturhusets faste kommunale brugere:

Lejre Bibliotek og Arkiv
Hvalsø Skole
Lejre Musik- og Billedskole

Medlemskab

Alle foreninger og institutioner, der støtter op om foreningens formål, og som er registreret i Lejre Kommune, kan søge om at blive medlem af foreningen.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk