Foreninger og kulturinstitutioner tilknyttet Hvalsø Kulturhus

En række foreninger og kulturinstitutioner er tilknyttet Hvalsø Kulturhus i kraft af, at hovedparten eller en stor del af deres aktiviteter finder sted i Kulturhuset. Derudover er alle medlemmer af Foreningen Hvalsø Kulturhus.

To af kulturinstitutionerne holder til i Hvalsø Kulturhus. Det drejer sig om Hvalsø Bibliotek & Arkiv og Lejre Musikskole. Også foreningen Lejre Billedskole har lokaler i Kulturhuset.

De øvrige foreninger bidrager blandt andet med koncerter, øvelokaler, sangskrivning og teaterforestillinger mv.. Det drejer sig mere præcist om Kulturkaravanen, Lejre Fotoklub, Sangskrivere, Kulturel Event Forening og Teatergruppen Spor 1. Også Hvalsø Skole er tilknyttet Hvalsø Kulturhus, da skolen ofte låner lokaler i forbindelse med mere kreative undervisningsformer.

Tilsammen bidrager de forskellige foreninger og kulturinstitutioner med et bredt udvalg af arrangementer og aktiviteter for både store og små. Under dette menupunkt er det muligt at læse mere om deres tilbud og aktiviteter.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk