Dronten er: 

  • 13 forskellige kunst- og kulturforløb
  • 3 kulturforløb i dagtilbuddene og 10 kulturforløb i folkeskolerne. 
  • Undervisning med en kunstner eller kulturformidler, der foregår over en eller flere dage.


Børn og unge i Lejre Kommunes dagtilbud og folkeskoler skal opleve en masse kunst og selv være kunstneriske skabende gennem hele deres dagtilbuds- og skoletid. Derfor er kreativiteten i fokus, når Dronten kommer på besøg. Børn og unge skal ikke bare se og opleve kunst, men også selv have fingrene helt ned i kunsten og opleve, at man kan udtrykke sig selv på mange forskellige måder. 

Alle Kulturforløb i Dronten bliver indarbejdet i dagtilbuddenes og folkeskolernes årsplaner og læringsmål.

Hvad er kreativitet?

Kreativiteten er når man skaber nye ideer og nye muligheder. Når man er kreativ, så bruger man det, man ved ved på helt nye måder. Man leger, eksperimenterer, og bruger sin fantasi.  

Ens kreativitet udvikles og kan trænes gennem hele livet. Især når man får mulighed for trygt at eksperimentere, fejle og afprøve de vildeste ideer! 

Alle kulturforløb i Dronten skal derfor udfylde opfylder disse mål:

  • stimulere og udvikle børnenes kreativitet
  • give alle børn erfaringer med og redskaber til at være kreativ
  • vise, hvordan arbejdet med kunst og kultur kan bruges til at skabe nye sammenhænge og anderledes måder at arbejde i dagtilbud og skole.