Der er til alle kulturforløb i Kulturregionssamarbejdet lavet en survey, hvor både lærere og elever i de ældste klasser evaluerer deres oplevelse med kulturforløbene.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge, i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Billedkunstforløbet 2.kl. (lærerevaluering) 
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/dronten/evalueringer/evaluering-billedkunst-2-kl-laerere/