8. Klasse - Spoken word

Spoken Word handler om at være kreativ med ord - skrive rap og beatpoesi sammen med alle de andre 8. klasser i Lejre, og stolt fremsige sin tekst til den afsluttende oplæsningsseance i Hvalsø Kulturhus.

Spoken Word er et kulturforløb, hvor alle 8. klasser fire dage i træk arbejder med rap og beatpoesi sammen med beatpoet Claus Høxbroe og rapper Stik Op Jakob.

Årets Spoken Word, som foregår uge 44, er i år justeret en del pga. Covid 19. Alle fællesaktiviteter på tværs af skolerne foregår virtuelt. Der bliver eksperimenteret med virtuelle fællesoplæsninger på tværs af klasserne og kunstnerne Stik Op Jakob og Claus Høxbroe har i stedet for deres liveoptræden lavet en video, hvor de præsenterer deres egne måder at arbejde med ord, lyrik og rap som inspiration til 8. klassernes egen tekstskrivning. I løbet af ugen kommer Stik Op Jakob og Claus Høxbroe forbi alle 8. klasser og guider dem til at skrive deres egne digte og raptekster.

Læringsmål
Hvert enkelt kulturforløb er udviklet, så de understøtter læringsmål indenfor et eller flere fag. 
Spoken Word er udviklet til dansk i 8.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • Kan skrive kreativt og struktureret med udgangspunkt i egne oplevelser og iagttagelser.
  • Kan bruge hverdagssprog og lyrisk sprog kritisk og bevidst i egen tekstproduktion.
  • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel.

Læringsmålene er udledt af forenklede fælles mål efter 9. klasse for faget dansk. 
Se faktaboks med link.