Kunsten at komme til sig selv

Kunsten at komme til sig selv handler om at tage masken af i stedet for på, og på den måde lære at fremstå autentisk og troværdig, når man taler for og til andre.

Skuespiller Tomas Ambt Kofod og Bettie Uldal vil med deres erfaringer inden for scenekunstverdenen give hele 8. årgang redskaber til at turde stå frem og ved sig selv både i sociale sammenhænge, i undervisningen og i en prøvesituation.

I kulturforløbet arbejdes der med ens autentiske jeg, fremfor ens ”opstillede jeg”, og alle 8. klasser får nye indgangsvinkler og metoder til at stå sikkert og troværdigt, når de taler til og for andre.

Målet for Tomas og Bettie er at give et alternativ til den fremstillingsform, der er på de sociale medier, hvor man nemt kommer til at sammenligne sit eget værste med de andres iscenesatte bedste.

Kunsten at komme til sig selv foregår over to sammenhængende dage på egen skole. 

 

Luk alle
Åben alle

Kunsten at komme til sig selv foregår over to sammenhængende dage. 
Begge dage fire lektioner fra kl.10.00 til 14.00.

Tomas og Bettie arbejder både sammen med hele klassen, men deler også klassen i to, så der kan arbejdes mere intenst og individuelt i en mindre gruppe.
Derfor skal der være adgang til to lokaler begge dage.

Efter en fælles opstart på kulturforløbet, hvor Tomas og Bettie introducere sig selv lidt a’ la Løvens Hule, og klassen bliver kastet ud i nogle dramaøvelser, deles klassen i to grupper.

I de små grupper skal eleverne hver især fortælle en historie fra deres eget liv – ud fra hukommelsen. Endelig ikke ud fra udenadslære. De bliver guidet til ikke at ”spille” historien bare fortælle den. Bagefter skal eleverne ”overtage” en andens historie og genfortælle den, som var den ens egen stadig med den samme ”ikke-spillede” attitude. Alt ansvar for at være ”spændende”, ”underholdende”, ”morsom”, ”talentfuld”, ”indtagende”, ”smuk”, ”dygtig” tages væk. Der arbejdes udelukkende med at lære at være ”sig Selv”, når der fortælles.

Dagen slutter igen med en fællessamling, hvor der udveksles erfaringer og udtryk.

Næste dag tages der igen udgangspunkt i en historie fra de unges eget liv, hvor de – af egen fri vilje – har hjulpet nogen, kommet nogen til undsætning, uselvisk har ofret noget for en andens velbefindende eller på anden måde spillet hjælpsomt ind i andres liv uden tanke på egen vinding. Historien som de hver især finder frem til skal den enkelte nu fremføre, ikke med tanke på at kunne pudse sin glorie, men med fokus på hvilken påvirkning det havde for den eller dem man hjalp. Vi vil derefter reflektere over den følelse det afstedkom i én selv og arbejde videre med fremførelsen af historien.

Dagen slutter igen med en fællessamling, hvor der udveksles erfaringer og udtryk og måske historier. 

 

 

Trællerupskolen 
8.a. 23. og 24. august. Kl. 10.00-14.00

Kr. Såby Skole:
8.a. 26. og 27 august. Kl. 10.00-14.00
8.b. 30. og 31. august. Kl. 10.00-14.00

Trællerupskolen 
8.b. 2. og 3. september. Kl. 10.00-14.00

Kr. Hyllinge Skole:
8.s. 6. og 7. september. Kl. 10.00-14.00
8.t. 9. og 10. september. Kl. 10.00-14.00

Hvalsø Skole:
8.a. 13. og 14. september Kl. 10.00-14.00
8.b. 16. og 17. september. Kl. 10.00-14.00

Osted Skole
8.a. 20. og 21. september Kl. 10.00-14.00

Bramsnæsvigskolen:
8.a. 27. og 28. september. Kl. 10.00-14.00

Allerslev Skole:
8.a. 30. september og 1. okt. kl. 10.00-14.00
8.b. 4. oktober og 5. oktober. Kl. 10.00-14.00
8.c. 7. oktober og 8. oktober. Kl. 10.00-14.00

Firkløverskolen
8. årgang 11. oktober og 12. oktober.
Kl. 10.00-14.00

Mandag  d. 9. aug. kl. 8.30- 11.30
Hvalsø Kulturhus

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og Tomas og Bettie, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af øvelserne fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs, når skuespillerne er på besøg.

Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med mundtlig formidling gennem teaterøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Dronten er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Her link til elev-evalueringen:
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/dronten/evalueringer/elev-evaluering-kunsten-at-komme-til-sig-selv/

og

Her link til lærerevalueringen:
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/dronten/evalueringer/evaluering-kunsten-at-komme-til-selv-8-kl/