Kreativ Eksplosion

Kreativ Eksplosion handler om at få ideer med hånden, hjertet og kroppen sammen med billedkunstner og designer Rune Fjord, som vil top tune 6. klasserne til at være kreative og innovative i projekt Edison.

Den kreativ eksplosion foregår en dag i og ved Hvalsø Kulturhus, hvor Rune Fjord iscenesætter et kunstnerisk skabende møde, hvor eleverne sætter hjernen fri og ideudvikler med hånd, hjerte og krop. Mødet mellem eleverne og Rune som kunstner bliver en stor sanselig og legende eksplosion. Gennem eksperimenter, anderledes materialer fællesskabende processer udforsker eleverne kunstnerens arbejde og kunstens verden for her igennem at opleve, at der kan være mange forskellige veje til de fede ideer.

 

Luk alle
Åben alle

Hvad sker der, hvis man ikke bruger ord men i stedet forskellige materialer til at komme på ideer, og hvad nu hvis alle ideer er lige gode, fordi de tilsammen er vejen hen til at skabe IDEEN?

Det er hvad, der skal undersøges den dag 6. klasse skal arbejde med Rune Fjord.
Målet er give eleverne et sanseligt, kunstnerisk alfabet og mod til at tænke ud af boksen, når nye ideer skal udvikles.

På dagen skal eleverne sammen med Rune Fjord skabe en række fælles kunstværker, hvor de i processen afprøver forskellige kunstneriske teknikker og forholder sig til farver, form og forskellige materialer. Gennem eksperimenter, materialer, samskabelsesprocesser og leg får eleverne mulighed for at udforske kunstnerens arbejde og kunstens verden. Der arbejdes hele dagen med gesamtkunstwerket (et kunstværk med flere kunstarter og skabere). En fysisk manifestation af samskabelsesprocessen.

I kulturforløbet er der fokus på:

- Udvikling af et kunstnerisk alfabet med afsæt i samtidskunsten
- Idegenerering med hånden
- Tryghed i den kreative proces
- Samskabelse og udvikling af egne kreative kompetencer
- Link til Edison, hvordan kommunikerer man med flere sanser i spil
- Art infusion

Rune kalder selv sin arbejdsmetode for Art Infusion, fordi den blander kunstarter, materialer og former til nye og innovative udtryk. Og det er med udgangspunkt i denne metode, at kulturforløbet skal give eleverne et kunstnerisk alfabet, som de kan tage med sig og bruge, når der gennem hele deres liv skal udvikles nye ideer og nye muligheder.

Kulturforløbet er link til, hvordan man i Edison-projektet kan arbejde med anderledes idegenereting, men kan også stå alene og i sig selv give redskaber til kreativ idegenerering, som en kompetence, der går på tværs af fagene.

Alle eksplosioner foregår udenfor ved Hvalsø Bbiliotek

Trællerup  
6.a. d. 2. september kl. 9.00-14.00
6.b. d. 3. september kl. 9.00-14.00

Kr. Hyllinge Skole:
6.s. d. 6. september kl. 9.00-14.00
6.t. d. 4. Oktober kl. 9.00-14.00

Osted Skole
6.a. d. 10. september kl. 9.00-14.00

Kr. Såby Skole:
6.a. 1. oktober kl. 9.00- 14.00  

Hvalsø Skole:
6.a. 14 september kl. 9.00-14.00
6. b. 28. september kl. 9.00-14.00 
6.c. d. 23. september kl. 9.00-14.00

Firkløverskolen
6. årg. d. 24. september kl. 9.00-14.00

Allerslev Skole 
6.a. d. 27. september kl. 9.00-14.00
6.b. d. 7. september kl. 9.00-14.00
6.c. d. 5. Oktober kl. 9.00-14.00

Bramsnæsvig 
6.x. d. 13. Oktober kl. 9.00-14.00
6.y. d. 31. August kl. 9.00-14.00

 

For at styrke samarbejdet mellem deltagende lærere og kunstner skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor Rune gennemgår dele af forløbet.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i arbejdet med Rune. Workshoppen er udover forberedelse til kulturforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kunstnerisk idégenerering og kreative processer i egen undervisning.

Kulturforløbet er udviklet med et link til Edison Projektet, men kan sagtens stå alene og give almene redskaber til at bruge kunsten til ideudvikling.

Lærerworkshoppen afholdes d. 9. aug. kl. 8.30- 11.30
Sted: Hvalsø Kulturhus
Tag tøj på der kan tåle lidt af hvert!

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Dronten er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Her link til elev-evalueringen:
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/dronten/evalueringer/elev-evaluering-kreativ-eksplosion-6-kl/

og

Her link til lærerevalueringen:
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/dronten/evalueringer/evaluering-kreativ-eksplosion-6-kl/