5. Klasse - Fortæl dig selv!

Fortæl dig selv handler om at turde forme og performe en fortælling - dele fortællinger med sine klassekammerater, og i fællesskab skabe helt nye fortællinger.

Skuespillere Jesper la Cour, Troels Kirk Ejsing, Mikkel Trier Rygaard og Helene Egelund, vil med udgangspunkt i deres egen fortællekunst og storyplaymodel, udviklet af Jesper La Cour og Det fortællende Teater, give 5. klasserne redskaber til at bruge krop og stemme, når de fortæller for andre. Dette foregår i ugerne 43- 46. 

Inden det egentlige fortællearbejde med skuespilerne går i gang, skal eleverne se og opleve en rigtig professionel fortælling, der skal spore eleverne ind på, hvordan en fortælling kan performes, og hvordan professionelle skuespillere arbejder kropsligt og dramateknisk med fortællingens kunst. Hver klasse får pga. retningslinjerne vedrørende Covid 19, hvor klasserne på årgangen ikke må samles, besøg af enten Jesper La Cour eller Troels Eising fra Det Fortællende Teater, som giver klassen en fortælling. 

Herefter arbejder en skuespiller med en klasse de næste to dage med mulighed for komme i dybden med fortællingens kunst og gøre eleverne fortrolige med at fortælle deres egne fortællinger. 

Hvert enkelt kulturforløb i Dronten er udviklet, så de understøtter læringsmål inden for et eller flere fag. Fortælleforløbet er udviklet til dansk i 5.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • får viden om fortællingers grundlæggende betydning i forhold til ens personlige, lokale og nationale forståelse af sig selv.
  • får erfaringer med at forme og performe sin egen personlige fortælling.
  • får erfaringer med at skabe fortællinger i fælleskab med andre.
  • får udvidet sit ordforråd ved at arbejde performativt med sproget.
  • får viden om Skjoldunger-fortællingerne, som stammer fra Lejre.

Fortælleforløbet har også fået huskunstnerstøtte i 2020. 
Det betyder, at der er mulighed for give eleverne i 5.klasserne tre dages fordybelse i fortællekunsten.

Mange tak til Statens Kunstfond