Ud Med Knud

Teaterforløbet ”Ud med Knud” handler om at opleve, sanse, eksperimentere og lege med teatrets virkemidler sammen med skuespillere fra Sjællands Teaters afdeling FAIR PLAY.

Forløbet starter med, at alle 4. klasser skal i teateret og opleve UD MED KNUD.
En livsbekræftende og morsom musikalsk fortælling for børn og voksne – om at leve med sygdom helt tæt inde på livet. En rørende forestilling, baseret på Jesper Wung-Sungs anmelderroste roman af samme navn, der tager et af livets store emner op og behandler det med stor kærlighed, humor og håb til livet!
Teaterbesøget slutter med aftertalk med skuespillerne i teatersalen.

Et stykke tid efter teateroplevelsen får klassen besøg af skuespiller fra teatret, der med afsæt i den sete forestilling vil arbejde med tematikker og fortolkning af forestillingen gennem teaterøvelser og elevernes eget kropslige udtryk.

”Ud MED KNUD” er et samarbejde mellem Børnenes Kulturregion og Sjællands Teaters afdeling FAIR PLAY.

 

Luk alle
Åben alleUD MED KNUD er en teaterforestilling om William, der har kræft, og hans rejse igennem sygdomsforløbet. Historien fortælles i et musisk univers, der tillader at nærme sig emnet kræft og sygdom og alt det der ligger derimellem, identitet og det at blive ældre.
Historien formidles med en god portion af alvor, leg og humor, der i sin kombination skaber mulighed for dialog om, og aftabuisering af lidt svære emner.

Se mere om forestillingen her: https://www.fairplay.dk/ud-med-knud/

Inden teaterforestillingen anbefales det at tale med sin klassen om, hvad kræft er. Til teaterforestillingen er der udviklet et undervisningsmateriale med både før- og efterøvelser og et informerende materiale om kræft lavet i samarbejde med Projekt Respect, som er et team af læger og sygeplejersker med stor faglig viden om kræft og formidling af temaet til børn og unge.

Materialet er tilgængeligt her:
https://www.fairplay.dk/wpcontent/uploads/2020/09/UD-MED-KNUD_undervisningsmateriale.pdf

Efter forestillingen er der arrangeret en teaterdag i hver klasse på skolen, som afholdes af en af Sjællands Teaters skuespillere i samarbejde med teatrets børne og unge afdeling FAIR PLAY. Dagens teaterarbejde tager afsæt i den sete forestilling og bygge videre på elevernes oplevelser. Der arbejdes med teaterøvelser, teatrets virkemidler og elevernes eget kropslige udtryk for at bearbejde og nærme sig fortolkninger og tematikker fra forestillingen på en anderledes måde end den, eleverne er vant til. Hele dagen sættes der fokus på elevernes forståelse af sig selv i forhold til forestillingen. Der vil også være fokus på at styrke elevernes sprogforståelse, kropsudtryk, refleksionsevne, præsentationskompetence og fællesskabsfølelse.

UD MED KNUD spilles d. 9. sep. kl. 10.00- 12.00 i Ringsted Kongrescenter, hvor alle 4. klasser ser forestillingen.
Der bliver sørget for transport!

Og her datoen for teaterdagen på skolen:  

Osted Skole
4.a. 7. oktober kl. 9.00-13.00

Allerslev Skole:
4.a. 8. oktober kl. 9.00-13.00
4.b. 8. oktober kl. 9.00-13.00
4.c. 8. oktober kl. 9.00-13.00

Bramsnæsvigskolen:
4.a. 8. oktober kl. 9.00-13.00
4.b. 7. oktober kl. 9.00-13.00

Kr. Hyllinge Skole:
4.s. 11. oktober kl. 9.00-13.00
4.t.  11. oktober kl. 9.00-13.00

Kr. Såby Skole:
4.a. 11. oktober kl. 9.00-13.00

Hvalsø Skole:
4.a. 12. oktober kl. 9.00-13.00
4.b. 12. oktober kl. 9.00-13.00

Firkløverskolen
4. årgang 12. oktober kl. 9.00-13.00

Trællerupskolen 
4.a. 13. oktober kl. 9.00-13.00
4.b. 13. oktober kl. 9.00-13.00


Mandag  d. 9. aug. kl. 8.30- 11.30
 Hvalsø Kulturhus

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og skuespiller, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs, når skuespillerne er på besøg.

Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med teaterøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning.

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Dronten er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Her link til elev-evalueringen:
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/dronten/evalueringer/bornenes-kulturregion-elevevaluering-teaterforlob-4-kl/

og

Her link til lærerevalueringen:
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/dronten/evalueringer/bornenes-kulturregion-laererevaluering-teaterforlob-4-kl/