2. Klasse - KIND MOD KIND

Billedkunstforløbet ”KIND MOD KIND” handler om at få fingrene helt ned i kunsten, snuse til ægte kunstværker på Sorø Kunstmuseum og selv være med til at skabe unikke kunstværker.

Alle 2. klasser i Lejre Kommune skal fra slut oktober til december 2020 arbejde to dage med billedkunstner Astrid Randrup. De besøger Sorø Kunstmuseum den ene dag og arbejder kreativt og kunstnerisk med Astrid i egen klassen den anden dag.

Vi følger løbende med i udviklingen vedrørende Covid 19 og justerer aktiviteterne i forhold til nye retningslinjer i tæt samarbejde med de deltagende skoler. 
Hver skole køres til Sorø Kunstmuseum med Gadstrup Busselskab, som også står for skolebuskørslen i kommunen. Hvis det bliver nødvendigt, er der mundbind i bussen til turen.

På Sorø Kunstmuseum kommer eleverne til at opleve samlingen af religiøse ikoner, som skal inspirere til den kunstneriske proces. Besøget på Sorø Kunstmuseum indeholder også en guidet tour gennem kunstmuseets andre samlinger. En introduktion i at gå på kunstmuseum og opleve et sted, hvor sanser vækkes, og man overraskes på nye og anderledes måder.

Tilbage på skolen arbejder Astrid en hel skoledag med klassen, hvor der skabes et fælleskunstværk med inspiration i besøget på Sorø Kunstmuseum. Eleverne kommer til at prøve på egen krop at arbejde som en kunstner hjulpet af Astrid. Kunstværkets titel er KIND MOD KIND og bliver skabt af træstykker, farvet stof og forskellige stykker tøj. Parvis skaber eleverne hver deres form, som sammen med alle de andre elevers former bliver til en stor form - Kunstværket KIND MOD KIND.

Kunstværket udstilles et offentligt sted i Lejre Kommune, så familie og andre interesserede kan komme forbi og beundre det unikke kunstværk. Når alle 2. klasser har været igennem billedkunstforløbet er der mulighed for, at hver skole kan komme til fernisering, hvor kunstværket indvies på festlig vis som det sig hør og bør.
På grund af situationen lige nu kommer en skole ad gangen til fernisering d. 8.dec. Kunstværket bliver hængende nogle måneder, så det er muligt for familie og andre interesserede at se kunstværket. 

Billedkunstforløbet er i år også en del af den børnekulturelle satsning i Kulturregionen, hvor kommunerne: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Sorø og Slagelse, er gået sammen om at udvikle en indsats a la Dronten. 

Hvert enkelt kulturforløb er udviklet, så de understøtter læringsmål inden for et eller flere fag.
Billedkunstforløbet er udviklet til billedkunst i 2.kl. og har som læringsmål, at eleven:

  • afprøver inspirationskilder fra en kunsthistorisk sammenhæng.
  • bruger kunsthistoriske ikoner til at forstå sig selv i en nutidig sammenhæng. 
  • får indblik i en kunstnerisk arbejdsproces, der skærper iagttagelsesevnen og giver nye handlemuligheder.
  • får forståelse for materialer og farvers betydning i et kunstnerisk udtryk. 

Ovenstående læringsmål er udledt af forenklede fælles mål  efter 2. klasse for faget Billedkunst.