Fortidens fortællinger

Omkring overdrevet ligger fem bevarede høje, herunder en mindre jættestue nær Kvandruphuset. Over for dette kan man i bakken fornemme forløbet af en meget gammel fægang, som fortsætter ind i skoven. Den formodes at stamme fra en periode mellem oldtid til middelalder.

Ved Vævestuen på Tjørnehusvej findes der en gammel stenbro over et lille vandløb. Broen - eller stenkisten er groft udhugget af meget store kampesten og den har engang været en del af en betydningsfuld vej, men denne er dog ikke dateret.

På overdrevene var der indtil sidst i 1930’erne flere meget vandrige kilder, som udtørrede da Københavns Vandforsyning byggede sit store værk i Lejre. Den mest vandrige af kilderne, Odins Kilde, var en egentlig springkilde. Odins Kilde leverede hovedparten af vandet til Hulemølle Å i Ledreborg Å.

I kilden er der gjort offerfund fra oldtiden.