Kornerup Å

Øst for Lejre udspringer Kornerup Å og den løber gennem søerne Kornerup Sø, Buesø, Svogerslev Sø, Lille Kattinge Sø og Store Kattinge Sø og forbi den lille landsby Kornerup, inden den strømmer ud i Kattinge Vig i bunden af Roskilde Fjord.

Der er en stor biologisk mangfoldighed i området omkring åen. Der findes et rigt fugleliv, hvor bl.a. troldænderne overvintrer i store flokke på op mod 20.000 og søerne er  levested for mange fiskearter.
I 2012 blev der indviet en trækfærge over Kornerup Å, som er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Her kan du læse mere om Kornerup Å samt finde praktiske oplysninger.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk