Historie

Ejby Ådals historie

Landskabet blev skabt i sidste istid for 15.000 år siden, hvor de dybe kløfter og dale blev dannet af enorme vandmasser fra en smeltende gletcher. I dag løber Ejby Å samme vej, fra sit udspring nord for Thorkildstrup, gennem ådalen og ud mod fjorden, hvor den forgrener sig for at nå havet som et mini-delta.

Ådalens sydlige skrænt, den ikoniske Flækkebakke, rækker 31 meter over havet og krones på toppen af en bronzealderhøj, hvorpå der ligger et højdefixpunkt. Flækkebakke har et markant furet udseende, som formentlig er et geologisk fænomen, der er formet ved små skred i jorden under græstørven. Gennem århundreder har græssende dyr gået på disse såkaldte fårestier og forstærket dem, så skrænten i dag fremstår med en trappelignende udformning. 

Neandertalere i Ejby
Som et af få steder i Danmark, kan man på Flækkebakkes skrænter se jordlag fra de sidste to istider. I ca. 10 meters højde ligger jord fra Eem-tiden -den sidste mellemistid- blottet, og her har politibetjent Erik Madsen, i 1960erne fundet tydeligt tilhugget flint, som geologer mente var skabt af neandertalere. Dette blev senere betvivlet af arkæologer, men ved undersøgelser, foretaget af Roskilde Universitet og Risø i 1998, blev det bekræftet, at stenene er bevis på, at der i Eem-tiden har ligget en neandertalerboplads i området.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk