Ejby Ådal

I den sydlige del af Hornsherred, ligger Ejby ud mod Isefjorden. Området omkring kysten er stærkt kuperet og her findes der skrænter, kløfter og dale, hvoraf Ejby Ådal er den mest spektakulære.

Det naturskønne område, som bugter sig ned mod Isefjorden, byder på sjælden natur og en seværdig historie.
Nedenfor kan du læse mere om Ejby Ådals historie, natur og sagn samt for at finde praktiske informationer. 

Historie

Ejby Ådals historie

Landskabet blev skabt i sidste istid for 15.000 år siden, hvor de dybe kløfter og dale blev dannet af enorme vandmasser fra en smeltende gletcher. I dag løber Ejby Å samme vej, fra sit udspring nord for Thorkildstrup, gennem ådalen og ud mod fjorden, hvor den forgrener sig for at nå havet som et mini-delta.

Ådalens sydlige skrænt, den ikoniske Flækkebakke, rækker 31 meter over havet og krones på toppen af en bronzealderhøj, hvorpå der ligger et højdefixpunkt. Flækkebakke har et markant furet udseende, som formentlig er et geologisk fænomen, der er formet ved små skred i jorden under græstørven. Gennem århundreder har græssende dyr gået på disse såkaldte fårestier og forstærket dem, så skrænten i dag fremstår med en trappelignende udformning. 

Neandertalere i Ejby
Som et af få steder i Danmark, kan man på Flækkebakkes skrænter se jordlag fra de sidste to istider. I ca. 10 meters højde ligger jord fra Eem-tiden -den sidste mellemistid- blottet, og her har politibetjent Erik Madsen, i 1960erne fundet tydeligt tilhugget flint, som geologer mente var skabt af neandertalere. Dette blev senere betvivlet af arkæologer, men ved undersøgelser, foretaget af Roskilde Universitet og Risø i 1998, blev det bekræftet, at stenene er bevis på, at der i Eem-tiden har ligget en neandertalerboplads i området.

Naturen

På kystskrænterne og i dalbunden vokser der både stedstypiske og sjældne plantearter, som kun findes på visse overdrev. Der er fundet over 300 blomsterarter i Ejby Ådal og besøger du området i foråret eller tidligt på sommeren, står ådalen i fuldt flor. I foråret vokser der bl.a. Engkabbelejer, Maj-Gøgeurt og Nikkende Kobjælde mens man senere på året kan finde Soløje og Grenet Edderkopurt. Faktisk findes landets største bestanddel af den fredede plante grenet edderkopurt, i Ejby Ådal.

I sommerhalvåret afgræsses området af køer og heste, som sikrer at området ikke gror til. De fungerer som stedets naturplejere. Området er udpeget som Natura 2000 område fordi her findes en mosaik af naturtyper: overdrev, kildevæld, rigkær og strandvolde med tilhørende sjældne plantearter. Det betyder at området er beskyttet på internationelt plan, for at fremme de naturtyper og arter, som er helt særlige for Ejby Ådal.
Naturplejen foretages også til dels af Lejre Kommune ved bl.a. kratrydning og træfældning for netop at bevare den rige flora og sørge for at de sjældne plantearter ikke forsvinder. 

Ejby Ådal blevet fredet i 1948, hvilket sørgede for at sommerhusbebyggelsen ikke bredte sig til ådalen. i 1994 blev kystskrænterne fredet og med den nye fredning kom også et forbud mod opgravning af planter.

Engkabbeleje øverst, Nikkende kobjælde nederst

 

Fortidens fortællinger

På Ådalens nordside står bautastenen Troldbykærling, som fiskerne har brugt som sømærke. Bautasten er indskriftsløse mindesten, som typisk blev rejst i jernalderen og den yngre bronzealder.

Flere sagn knytter sig til Troldbykærling, bl.a. siges det at troldene i området var vrede over opførelsen af kirken i Kirke Hyllinge. Hver nat rev de det ned, som var blevet bygget dagen forinden. Men en dag nåede en troldkælling ikke væk, før solens stråler ramte hende. Hun blev derfor forvandlet til den store stenstøtte, som nu står til skue langs Fjordstien.

En anden variant af dette sagn lyder at trolden, der havde set sig gal på kirkebyggeriet for afsted for at ødelægge Kirken. Da kvinderne i Kyndeløse så det, blev de bange og ringede med klokkerne i kirken. Det kunne trolden ikke tåle at høre, så hendes hjerte brast og hun blev forvandlet til sten.


Bautastenen Troldbykærling med Isefjorden i baggrunden.

Sådan finder du derhen

Sådan finder du stedet

I bil
Fra Elverdamsvej drejer du ned af Sydmarksvej mod Kyndeløse Sydmark, og her følger du vejen næsten helt til enden. Ved Kyndeløse Strandvej, drejer du til venstre (her er et p-skilt ved vejkrydset) og kører ned til P-pladsen for enden af vejen. 
(Koordinater til parkeringsplads nær Ådalen: 55.705859, 11.845949 – Har du GPS, kan du kopiere koordinaterne og indsætte dem i din GPS.)

Tæt ved p-pladsen ser du et oversigtskort over Ejby Ådal og kan starte din vandretur på Fjordstien eller ned gennem selve Ådalen.

Med offentlig transport
Kommer du med offentlig transport kan du tage bus 219 fra Hvalsø eller Kirke Hyllinge, og stå af på Kyndeløse Strandvej, hvorfra du skal gå ca. 700 meter for at komme til Ejby Ådal.


Vandreruter

Er du til fods eller på cykel, kan du også følge Fjordstien, der leder dig ned til Ejby Ådal via Troldbyvej i Ejby.
Fjordstien er en natursti som strækker sig over et stort område langs Roskilde Fjord og Isefjorden. 
Undervejs følger den kysten fra Kyndeløse Nordmark, ned omkring Ejby Ådal og ud til området syd for Ejby Strand. 

Se hele fjordstien på kortet over Lejre Kommune

Gode råd

 • Området er stærkt kuperet.
 • Husk gummistøvler, da selve ådalen ofte er meget våd og sumpet.
 • Hvis man holder sig på fjordstien kan man undgå det svære terræn, og samtidig nyde udsigten over det naturskønne område.
 • Der er kun adgang til selve ådalen til fods ved de opsatte stenter. Denne rute er ikke for gangbesværede og barnevogne. 
  Besøgende skal respektere afhegningen, som holder kreaturerne inde. 
 • Man må ikke opgrave eller plukke blomster, da området og flere af dets plantearter er fredet.
 • Det er forbudt at afbrænde eller lave bål i Ejby Ådal!
 • Pas på naturen og vis hensyn
  Efterlad kun fodspor, tag kun fotos og minder med hjem.

Overnatning i området

Syd for Ejby Strand ligger et offentligt område med to små naturlejrpladser, hvor der er areal til teltslagning.
(Koordinater til teltpladsen: 55°41'12.7"N 11°50'29.5"E) 

Området er markeret på kortet med en blå ring.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk