Naturen

Flora

Skovene består af løvskov med store nåletræsområder. Bøgen er ubetinget den vigtigste træart i Bidstrup Skovene, og dækker omkring 40% af skovarealet.
Besøger du skovene på den rigtige årstid er skovbunden dækket af blå og hvide anemoner. Men i skovenes flora finder man også bl.a. de kødædende planter vibefedt og soldug samt lyng, blåbær og flere slags orkidéer, som vokser  i overdrevsområderne.


Hvide (nederst), den kødædende plante soldug (øverst tv.), lyng (nederst th.)

Dyreliv

Skovene har et rigt dyreliv og de er hjem for flere dyrearter som rådyr, dådyr og krondyr samt grævlinge, ræve, skovmår og egern. Dertil lever sjældne dyrearter som bl.a. den lille syvsover hasselmusen. Flere typer af de sjældne perlemorsommerfugle lever også i Bidstrupskovene og i de fugtige områder forekommer skrubtudser, spidssnudet frø, butsnudet frø, grøn frø samt stor og lille vandsalamander. 
I Bøllesø findes den fredede og rødlistede lægeigle, som munkene i tidligere tider har indført.

Der findes desuden et rigt fugleliv med gråstrubet lappedykkere, gråænder og blishøns i søerne og mange arter af sangfugle fx bogfinke, gulspurv og nattergalen. Derudover høres den sjældne sortspættes høje ”trommen” ofte.
Af rovfugle ses musvåge, spurvehøg og tårnfalk jævnligt over landskabet og om efteråret fouragerer fiskeørnen i de nærliggende skovsøer.


Sortspætten