Lyndby Jollesejlklub

Lyndby Jollesejlklub har forskellige typer joller som medlemmer kan låne:
Optimist joller, Terajoller, Laserjoller, Wayfarerjoller, Flipperjolle 

Se mere på Lyndby Jollesejlklubs hjemmeside